శనివారం, అక్టోబర్ 01, 2016

మీరు చదువుతున్నప్పుడు నోట్స్ రాయండి

చదవడంలో మరో ప్రయోజనం ఏమిటంటే మీరు మార్జిన్లో నోట్లు రాయవచ్చు కీలక భాగాలను హైలైట్ చెయ్యవచ్చు [ఆడియో టేపులో ఇది ప్రయత్నించి చూడండి ] అబ్రహం లింకన్ భాగస్వామి, బిల్లీ హెర్న్ డన్, పాఠ్యభాగాలను అండర్ లైను చెయ్యడంలో, మార్జినులో నోట్లు రాయడంలోను, లింకన్ నిపుణుదని పేర్కొన్నాడు. ఏదైనా పుస్తకంలో కానీ, పత్రంలో కానీ భాగాలు ప్రత్యకంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలని లింకన్ అనుకున్నప్పుడు, అతను పేజీలకు పేజీలు అండర్ లైను చేసి తిరిగి రాసేవాడు.
ఈ పద్ధతి సమయం తీసుకుంటుంది కానీ ఫలితాలను ఎవ్వరూ కాదనరు. ఇల్లినాయ్ రాష్ర్టంలో స్ర్పింగ్ ఫీల్డ్ లో లాయరుగా ఉంటూ, లింకన్ ఇల్లినాయ్ సుప్రీంకోర్టులో డజన్ల కేసులు వాదించాడు. న్యాయమూర్తులు, అతనికి వ్యతిరేకంగా వాదించే లాయర్లు, తను చేపట్టిన కేసు గురించి అతనికున్న సంపూర్ణ పరిజ్ఞానం చూసి, విషయాలను విశదపరచడానికి బైబిలు లేక గ్రీకు పురాణాల కధలు చెప్పే అతని నైపుణ్యం చూసి ఆశ్చర్యపోతుండేవారు.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...