సోమవారం, అక్టోబర్ 03, 2016

చదవలేకపోవడం అనేది ప్రవేశించడానికి ఒకే ద్వారం 
ఉన్న ఒక ప్రపంచం వంటిది. లోనికి ప్రవేశిస్తే ఏమి 
ఉండదు. అక్షరాస్యత నన్ను ఈ చీకటి ప్రపంచన్నుంచి 
విముక్తి చేసింది. అక్షరాస్యత వలన ఈ ప్రపంచంలో 
ప్రవేశించడానికి నాకు వెయ్యి ద్వారాలున్నాయి.
                              ఎర్నెస్ట్ కార్, (మెంఫిన్ అక్షరాస్య కౌన్సిల్ లో పూర్వ విద్యార్ధి)

చదువు, వ్రాత లేని ప్రపంచాన్ని ఊహించడానికి ప్రయత్నించండి. ఆ ప్రపంచంలో పుస్తకాలు, వార్తాపత్రికలు, మేగజైన్లు ఉండవు- ఇది స్పష్టమే కానీ ఇది ప్రారంభం మాత్రమే.
చదువు, వ్రాత లేకుండా టీవీ ఉండదు. చలనచిత్రాలు, పెన్సిళ్లు, పెన్నులు, కాగితం, వీధిలో మార్గసూచికలు, అడ్రసులు, కాంట్రాక్టులు, స్టాక్ మార్కెట్, డిక్షనరీలు, షాపింగ్ పట్టికలు, మెయిల్స్, లైబ్రరీలు, కార్లు, సైకిళ్ళు, ఫ్యాక్టరీలు, ఫోన్ బుక్, ఫోన్లు, సిటీ హాల్, వృతిపరమైన క్రీడలు, కిరణాకోట్లు, బ్యాంకులు, చెక్కులు, ముద్రించిన నోట్లు, మేపులు, స్కూల్లు, కేలండర్లు, గడియారాలు, చేతి గడియారాలు, విమానాలు, టైప్ రైటర్లు, కంప్యూటర్లు -ఏమి ఉండవు. చదివి సంపన్నులవండి
క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే, మనకు తెలిసిన నాగరికత ఉండదు. చెప్పడానికి పురోగమనం ఉండదు. 
చదువు, వ్రాత లేకుంటే మనం రాతియుగంలోనే ఉండిపోతాం.

0 Comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

Follow by Email

Popular Posts

Recent Posts