మంగళవారం, అక్టోబర్ 04, 2016

మధ్యాహ్నం వచ్చే టీవి టాక్ షో చూసినవారెవరైనా వెంటనే 'డమ్మీయి౦గ్ డౌన్' అంటే ఏమిటో అర్ధం చేసుకోగలరు. ఈ షోలలో అనేకం 'తమ కుమరైల బాయ్ ఫ్రెండ్స్ తో డేటింగ్ చేసే తల్లులు' లాంటి విషయాలు చర్చిస్తూ మనిషి స్వభావంలో చెడు పార్శ్వన్ని రెచ్చగొట్టి డబ్బులు చేసుకుంటాయి.

నేను చెప్పెదేమిటో మీకు అర్ధమైంది.

టాక్ షో హోస్టులలో మహారాణి, ఓప్రా విన్ ఫ్రీ, టీవి ఒక శక్తివంతమైన మధ్యమమని, వినోదానికి గొప్ప సాధనమనీ, కొద్దిగా టీవీ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందనీ అంగీకరిస్తుంది. పఠనంలాగా టీవీ వ్యక్తిగత వికాసానికి తోడ్పడదు. 
'టీవీ తప్పడు విలువలను ప్రోత్సహిస్తుంది' అని ఆమె ఏ మాత్రం దాపరికం లేకుండా చెబుతుంది.

ఓప్రా విన్ ఫ్రీ, మధ్యాహ్నం చెత్త ప్రోగ్రాంలు వదలి, ఎక్కువగా అమ్ముడుపోయే ఒక పుస్తకం గురించి చర్చ కార్యక్రమం, 'ఓప్రా పుస్తకాల క్లబ్బు' ప్రారంభించినప్పడు, ఒక స్వచ్ఛమైన గాలి విచినట్లయింది. ఓప్రా హృదయంలో పుస్తకాలకు ప్రత్యక స్థానం ఉందని చెబుతుంది ఆమె.

ఓప్రా మిస్సిసిపీలో ఒక పేద, అవివాహిత తల్లికి జన్మించింది. చదువురాణి అమ్మమ్మ పెంపకంలో పెరిగింది. టీవి చరిత్రలో అత్యంత ధనికులైన, అత్యంత శక్తివంతమైన వ్యక్తిత్వం గల వ్యక్తిని సృష్టించగల నేపధ్యం కాదు ఇది. ఆరేళ్ళ వయసులో ఓప్రా నాష్ వీల్లీలో ఉన్న తన తండ్రి, సవతి తల్లితో కలిసి జీవించడానికి వెళ్లింది. అక్కడ ఆమె జీవితాన్ని మలుపుతిప్పిన సంఘటన ఒకటి జరిగింది. అక్కడ ఆమెకు మొట్టమొదటి లైబ్రరీ కార్డు లభించింది. తండ్రి, సవతి తల్లి, అమూల్యమైన చదువు ఆమె గుర్తించేలా చేశారు. ఆమె చదివిన పుస్తకాల మీద రిపోర్టులు రాయమని ఆమెను అడిగేవారు.

ఒక యువ అభిమాని ఆమెను టాక్ షో హోస్టుగా ఎలా మరిందో అడిగినప్పడు. 'నేను గొప్ప పాఠకురాలిని కావడం వలన ఇది జరిగింది' అని సమాధానమిచ్చింది.

పసితనంలో ఓప్రాను రోజుకు ఒక గంట మాత్రమే టీవీ చూడనిచ్చేవారు. అందువలన వినోదంకోసం, ఊరటకోసం, తోడుకోసం ఆమె పుస్తకాలవైపు తిరిగింది. అనేకమార్లు పుస్తకాలు తన స్నేహితులు, కొన్ని సమయాల్లో అవి మాత్రమే నాకున్న స్నేహితులు అని ఆమె చెప్పింది. ఓప్రా ఆవేశంతో పుస్తకాలకు ఉన్న మార్చే శక్తి గురించి మాట్లాడినప్పుడు, ఆమె తన అనుభవం నుంచి మాట్లాడుతోంది. తన హృదయంలో మాట్లాడుతోంది. ఆమె చదువుకు ఉన్న శక్తిని ఈ విధంగా వర్ణిస్తుంది- మీరు మరొకరి జీవితం గురించి చదువుతారు. కానీ అది మీరు మీ జీవితం గురించి ఆలోచించేటట్లు చేస్తుంది. చదువులో ఉన్న గొప్పతనం అది. అందువల్లనే నేను పుస్తకాలంటే ఇష్టపడతాను.'

0 Comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

Follow by Email

Popular Posts

Recent Posts