బుధవారం, అక్టోబర్ 05, 2016

తెలుగు బ్లాగర్లందరూ ఎక్కడికి పోయారో...?

తెలుగు బ్లాగుల ప్రపంచంలో ఈమధ్య ఎవరూ పెద్దగా కనిపించడం లేదు. ఏదైనా పోస్ట్ పెడితే కనీసం 200 వరకూ లైక్స్ వచ్చి పడేవి. ఇప్పుడు చూస్తే మాత్రం కేవలం 50 లైకుల కంటే ఎక్కువ రావడం లేదు. దీనిని బట్టి కొద్దిగా బ్లాగు వీక్షకులు తగ్గిపోయినట్టుగా కనిపిస్తోంది.
కారణం ఏమిటంటారు?
సరైన పసందు కలిగిన పోస్టులు రావడం లేని కారణమా? లేక వస్తే కొంతమంది విమర్శకుల గోల,గోల చదవలేకా? ఏమి జరుగుతుందో గాని బ్లాగు ప్రపంచంలో ఆరోగ్యం పోయింది.
నాతో సహా ఎవరూ సరైన పోస్టులు రాయడం లేదు. వ్రాసినా తిట్ల దండకం తప్ప ప్రోత్సాహమూ లేదు. ఇదిలాగే కొనసాగితే కొన్నాళ్ళకి బ్లాగులను మర్చిపోతారేమో?

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...