నచ్చిన పాటలు లేబుల్‌తో ఉన్న పోస్ట్‌లను చూపుతోంది. అన్ని పోస్ట్‌లు చూపించు
నచ్చిన పాటలు లేబుల్‌తో ఉన్న పోస్ట్‌లను చూపుతోంది. అన్ని పోస్ట్‌లు చూపించు

బుధవారం, సెప్టెంబర్ 30, 2020

Wonderful song | Uppena Movie Songs | Nee Kannu Neeli Samudram Lyrical | వారెవ్వా...లిరిక్స్ | అద్భుతమైన పాట 

కొత్త మాటలనును అప్పు ఇవ్వమని భూమి మీదున్న భాషలన్నింటిని అడిగితే అవి తప్పుకున్నాయట "ప్రేమను అక్షరాలలో వ్యక్తం చేయలేమని... ఎంత అద్భుతమైన చరణాలు. నిజమైన ప్రేమను మాటల్లో వ్యక్తం చేయటం అసాధ్యమన్న విషయాన్ని అద్భుతంగా చెప్పాడు రచయిత.

ఈ పాట ఎన్నిసార్లు విన్నా మళ్ళీ,మళ్ళీ వినాలనిపిస్తుంది. అద్భుతమైన పాట!!


మంగళవారం, జనవరి 26, 2016

 


Recent Posts