శుక్రవారం, సెప్టెంబర్ 30, 2016

ఈ మధ్య నేను ఒక ప్రచురణకర్తతో చదువు ద్వారా ఒక అడుగు ముందుండడం గురించి మాట్లాడుతూ, అతన్ని సూటిగా అడిగాను 'మనం సమాచారం సేకరించే వివిధ మార్గాలను చదువు ఒక ప్రత్యక స్థానంలో ఉండడానికి చదువు లో ఉన్నదేమిటి? 
అతను సామాన్యమైన, కానీ గంభీరమైన సమాచారం చెప్పే ముందు ఒక క్షణం ఆలోచించాడు. అతని సమాధానం చదువు అన్నది. సమాచారం సేకరించడానికి మనిషి కనుగొన్న ప్రక్రియల్లో అత్యంత శక్తిమంతమైన సాధనంగా ఎందుకు ఉందో తక్షణం వివరిస్తుంది.
'చదువుతున్నప్పుడు మీరు స్కాన్ చెయ్యగలరు' -అతను మెల్లిగా అన్నాడు.
'అదీ విషయం' అనుకున్నాను నేను. 'అందువలనే, టీవి కానీ, చలనచిత్రాలు కానీ, సంభాషణలు కానీ... మనిషి కనుగొనే మారేది కానీ... పఠనస్థానాన్ని తీసుకోలేవు. నువ్వు చదువుతున్నప్పుడు స్కాన్ చెయ్యగలవు. పరిమిత సమయంలో మీకు కావలసిన సమాచారం గురించి వెతుకుతున్నప్పుడు, ఇది మీకు ఎంత అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది. మీరు స్కాన్ చేస్తారు!
మీరు వీడియోని కానీ, ఆడియోని కానీ ఎప్పుడైనా స్కాన్ చెయ్యడానికి ఒక అడుగు ముందుకు - రోజుకు పదిహేను నిమిషాల చదువు మీ జీవితాన్ని మార్చగలదు
ప్రయత్నించారా? ఇది నిజంగా తలనొప్పి వ్యవహారం. నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసినప్పుడల్లా, నాకు కావల్సిన భాగం మిస్ అయిపోతుంటాను. కానీ పుస్తకం చదివేటప్పుడు స్కాన్ చెయ్యడం చాలా తేలిక. పుస్తకాలకంటే కంప్యూటర్ స్క్రీన్ స్కాన్ చెయ్యడం కష్టం. ఎందుకంటే మీరు స్ర్కోల్ చెయ్యాలి. ప్రోగ్రామర్స్ ఈ సమస్య గుర్తించి టెక్స్ట్ లేఔట్ మెరుగుచేస్తున్నారు. 

0 Comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

Follow by Email

Popular Posts

Recent Posts