ఆదివారం, సెప్టెంబర్ 18, 2016

అవును ఇది వాస్తవం. చేసేవాడు ఎప్పుడూ చేసుకుంటూ పోతాడు. చూసేవాడు చూస్తూనే ఉంటాడు. వాడికి చేసే వాడిని విమర్శించడం తప్ప మరొక పని ఉండదు. కాని చేసేవాడు అవేవీ పట్టించుకోడు.వాడు పని వాడు చేసుకుంటూ పోతాడు. ఎందుకంటే వాడికి విమర్శించే వాళ్లకు సమాధానం చెపుతూ కూర్చుంటే వాడి పని ముందుకెల్లదని తెలుసు.
పని చేసేవాడు తక్కువ మాట్లాడతాడు. ఎవరికీ చులకన కాడు. పని చేయనివాడు మాత్రమే ఇంతలేదు,అంతలేదు అంటూ విర్రవీగుతాడు. వీడికి సమయాన్ని ఇచ్చిన వాడు తన జీవితాన్ని కోల్పోవడం ఖాయం.
కాబట్టి ప్రతి వ్యక్తీ తమ,తమ రంగాలలో ముందుకు పోవడానికి శ్రమించాలి. ఎందుకంటే శ్రమ నీ ఆయుధం అయితే విజయం నీ బానిస అవుతుంది.
ప్రతి రోజూ జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవాలి.నిజానికి మనిషికి జ్ఞానమే పెద్ద ఆస్తి. అది ఉంటే మనిషి దేనినైనా సాధించగలడు.చేధించగలడు.కాబట్టి మనమందరమూ కూడా పని చేసే వర్గంలోనే కల్సిపోదాము.దీనికి మీరేమంటారు?

0 Comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

Follow by Email

Popular Posts

Recent Posts