సోమవారం, సెప్టెంబర్ 19, 2016

ఆందోళన,మానసిక క్షోభకు కారణమేమిటి? ఏమి చేయాలి?

మనలో చాలా మందిమి సమస్యల గూర్చి ఎక్కువుగా ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాము. దాని వలన మనసు ఒక విధమైన బరువుతో నిండిపోయి విపరీతమైన ఆవేదనకు, ఆందోళనకు గురై పోయి మనస్సు కకావికలమై పోయి భరించలేని మానసిక క్షోభకు గురైపోతుంది. దీని వలన మనకు సరిగా నిద్ర పట్టదు. తినబుద్ధి కాదు. అదీ ఫ్యామిలీ సమస్యలైతే మరీ దారుణం.
       ఇటువంటి పరిస్థితులలో మనం జాగ్రత్త తీసుకోక పొతే మనమే తీవ్రంగా నష్టపోతాము. సమస్యకు కారణమైన వారు హ్యాపీగానే ఉండగలుగుతారు.
      ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది ఒక్కటే విషయం.
      మనమెందుకు ఆ సమస్యల కోసం ఎక్కువ ఆలోచించాలి? జరిగేదేదో ఎలాగూ జరుగుతుంది. మనమెందుకు ఎక్కువ ఆలోచించి ఆందోళన చెందాలి? మనస్సు పాడు చేసుకోవాలి? నిద్ర పోగట్టుకోవడం ఎందుకు,తినడం మానివేయడమెందుకు? దాని వలన ఆరోగ్యాన్ని దూరం చేసుకోవడమెందుకు?
      అన్నిటికీ ఒక్కటే పరిష్కారం!
      సమస్యకు దూరంగా ఉండడం.పట్టించుకోవడం మానివేయడం. అప్పుడు అవే మీ దగ్గరకు పరిష్కారం కోసం వస్తాయి.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...