శనివారం, సెప్టెంబర్ 17, 2016

వీరు మనుష్యులు కారు. వీరు మంచుయుగంలో అత్యాదిక శక్తిమంతులు. పొడిగించిన పుర్రెలు కలిగి, విపరీతమైన మేధావితనం గలవారు. మనమంతా రహస్య సమూహాలతో మరియు రహస్యలతో నిండిన ప్రపంచములో జీవిస్తున్నాము. ప్రజలకు తెలియవలసిన సమాచారం, తెలియనివ్వటంలేదు. నాలుగు రకాల అన్య జాతుల వారు 1000 సంవత్సరాల నుండి భూమికి వచ్చి పెడుతున్నారు. అందులో నాకు ఒకరి గురించే తెలుసు. వారు nderomeda నక్షత్ర మండలాలలో ఉన్న గ్రహం నుండి వచ్చారు. వారు క్రమశిక్షణకు కట్టుబడ్డవారు. మన గ్రహాన్ని మనమే యుద్ధాల పేరుతో నాశనం చేసుకుంటున్నామాట. అనవసరమైన పరిశోధనలతో డబ్బు వృధా చేసుకోవడమే   కాకుండా, ఇతర గ్రహాలపై దాడి చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నా మాట. అది వారికి నచ్చలేదుట. వెంటనే ఆపకపోతే తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించి వెళ్లేరు.
''భూమి మీద రెండవ జాతి డబ్బును, మతాలను నియంత్రిస్తోంది ''
భూమి మీద మానవజాతి కాకుండా మరో జాతి కూడా సంచరిస్తోందా? ఆ రెండవ జాతే ప్రపంచములోని అన్నీ మతాలను మరియు డబ్బును నియంత్రణచేస్తోందా? ఆ జాతివారే మానవులను శాసిస్తున్నారా,వారు చెప్పినట్లే మానవులు నడుచుంటున్నారా? వారు మానవులతో కలిపి జీవిస్తున్నారా? మనలో ఒకళ్లుగా సంచరిస్తున్నారా?... ఇలా తలచుకుంటేనే వొళ్ళు జాలదిరిస్తోంది... అవునా?
కానీ ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి ఈ విషయాన్ని చెబితే అది నమ్మలా? వద్దా? మనకులాగానే ప్రపంచములోని చాలా మండి ప్రజలు ఆ ప్రముఖ వ్యక్తి చెప్పేది నమ్మలా,వద్దా అనే గందరగోళంలో ఉన్నాయి. చాలామంది ఆ ప్రముఖ వ్యక్తి చెప్పింది కొట్టిపారేశసారు. కొంతమంది మాత్రం ఆ వ్యక్తి చెప్పిందాంట్లో నిజాలను వెదుకుతున్నారు... ఎవరావ్యక్తి? ఆ వ్యక్తి  ప్రపంచ బ్యాంక్ మాజీ సీనియర్ [పై స్థాయిలో పనిచేసిన] మహిళా అధికారి karen Hudes.ఉన్నత స్థాయిలో పనిచేసిన వ్యక్తి కాబట్టి ఆమె చెప్పింది నమ్మలని అవసరం లేదు. కానీ ఆమె చెప్పింది. ప్రాచీన చారిత్రక నిజాలకు దగ్గరగానూ, ఆధునిక [ఈ మద్య] కాలంలో బహిర్గతం అవుతున్న విచిత్ర [రహస్య సమూహాలు ఉన్నాయనడం, యూ.ఎఫ్.ఓలు భూమికి వాచీ వెడుతున్నాయనడం] సంఘటనలు ఆమె చెప్పిన విషయాన్ని బలపరుస్తున్నాయి. ఈమె లాగానే కెనడా దేశ మాజీ జాతీయ రక్షణ మంత్రి paul Hellyer కూడా ''నాలుగురకాల అన్య జాతుల వారు 1000 సంవత్సరాల నుండి భూమికి వచ్చి వెడుతున్నారు'' అని తెలిపారు.
''పదవిలో ఉన్నప్పుడే ఈ విషయాన్ని తెలిపి ఉండొచ్చు కదా.. ఇప్పుడు చెప్పవలసిన అవసరమేముంది''అని చాలమందిలో అనుమానం తలెత్తవచ్చు. పదవిలో ఉన్నప్పుడు చెబితే అది అధికారపూర్వకమైన ప్రకటన అయిపోతుంది. పదవి చెపుచ్చుకుంటున్నప్పుడు 'అధికారంలో ఉన్న, లేకపోయినా ప్రభుత్వ రహస్యాలను కాపాడతాము అని ప్రమాణస్వీకారం తీసుకుంటారు. పదవిలోకి వచ్చే ముందు ప్రభుత్వ రహస్యాలు తెలియవు. పదవిలో కొనసాగుతున్నప్పుడు ప్రభుత్వ రహస్యాలు తెలుస్తాయి. భాధ్యతతో పనిచేసే అధికారులు ప్రజలకు అన్యాయం జరగుతున్న వాటిని గుర్తించి, వాటిని ఆపమని లేక ప్రజలకు తెలియపరచమని ప్రభుత్వాలను నిలదీయలేక, ఎదురించలేక తమ పదవిని కొనసాగిస్తూ, పదవి విరమణ చేసిన తరువాత మనస్సాక్షికి భయపడుతూ ఏదో ఒక రోజు విధంగా విషయాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజేస్తారు. విజిల్ బ్లోయర్ గా మారతారు. karen Hudes చెప్పిన విషయాన్ని సమర్ధించే కొంతమంది ఇలా వాదిస్తూన్నారు.
ఆమె ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ''ఘన గ్రహం మీద అన్యప్రాణులు ఉన్నాయనే ఆలోచనను తిరస్కరిస్తున్నాను. ఖచ్చితంగా ఆ ఆలోచనను ఒప్పుకొను. కానీ మనం [మానవజాతి] ఒంటరిగా మాత్రం లేము. భూమిని రెండవ జాతివారు పర్యటిస్తున్నారనే సూచనకు కావలసినంత ఆధారమున్నది''
''దేశాలన్నీ ఒకటిగాలేవు. అవినీతిని పోరాడుతున్న విభాగమూ ఉన్నది, ఎన్నుకొనబడిన సభ్యులూ ఉన్నారు. ఎన్నుకొనబడిన సభ్యులు ఆ ఆ దేశాలలో ప్రజలకు దేశ ద్రోహులుగా ఉంటున్నారు. వీరు వెనుక వీరిని నియంత్రణపరచటానికి మత సంఘానికి చెందిన నెట్వర్క్ ఉన్నది. వీరిని నియంత్రణ పరచడానికి సమూహాలున్నాయి. అందులో ఒక సమూహం Hominids. వీరు మనుష్యులు కారు. వీరు మంచుయుగంలో అత్యధిక శక్తిమంతులుగా ఉండేవారు. పొడిగించిన పుర్రెలు కలిగి, విపరీతమైన మేధావితనం గలవారు.ఇంత కంటే నేను వివరించలేను.మనమంతా రహస్య సమూహాలతో మరియు రహస్యలతో నిండిన ప్రపంచములో జీవిస్తున్నాము. ప్రజలకు తెలియవలసిన సమాచారం, తెలియానవ్వటంలేదు'' అని చెప్పింది.   
ప్రపంచ బ్యాంక్ లో జరిగిన ఎన్నో అవినీతి పనులను బయట పెట్టిన ఈమె, విశ్వసించదగిన World Bank whistleblower గా ప్రసిద్ది చెందింది. ప్రస్తుత ప్రపంచం 'ద్రవ్య [డబ్బు] యుద్దంలో ఉన్నది అని చెప్పింది. 1999లో ఫిలిపైన్స్ దేశంలో రెండవ అతి పెద్ద బ్యాంకును కొందరు అవినీతి కోసం కైవసం చేసుకున్నారని బయటపెట్టింది.
పలు దేశ ప్రభుత్వాలు ఆర్ధిక సంబంధమైన సంస్థలతో కలిసి కలిసికట్టుగా అవినీతి పనులు చేస్తున్నాయనే విషయాన్ని కూడా బయటపెట్టింది ఈమే.
కెనడా దేశ మాజీ జాతీయ రక్షణమంత్రి Paul Hellyel కూడా ''నాలుగు రకాల అన్యజాతుల వారు 1000 సంవత్సరాల నుండి భూమికి వచ్చి పెడుతున్నారు'' అని తెలిపారు. ''అందులో నాకు ఒకరి గురించే తెలుసు. వారు Anderomeda నక్షత్ర మండలాలలో ఉన్న గ్రహం నుండి వచ్చారు. వారు క్రమశిక్షణకు కట్టుబడ్డవారు. మన గ్రహాన్ని మనమే యుద్ధాల పేరుతో నాశనం చేసుకుంటున్నామట. అనవసరమైన పరిశోధనలతో డబ్బు వృధా చేసుకోవడమే కాకుండా, ఇతర గ్రహాలపై దాడి చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నామట. అది వారికి నచ్చలేదుట. వెంటనే ఆపకపోతే తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించి వెళ్లేరు'' అని ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు.
వీరే కాకుండా మరికెంతోమంది మాజీ సైనిక అధికారులు వీరు చెప్పిన దాంట్లో నిజం ఉన్నదని, తమ దగ్గర కూడా కావలసిన అధికార పాత్రలు ఉన్నాయని వీరు చెప్పిన విషయాన్ని ఆమెదిస్తున్నారు.
ఇవన్నీ ఎంతవరకు నిజం? మనతో కలిసి మనలో ఒకరిగా తిరుగుతున్న ఆ రెండవ జాతి వారు ఎవరు?
వీరు ఏ విధంగా మన మీద అధికారం చెలాయిస్తున్నారు? మానవులలో ఎవరు వీరికి సహాయపడుతున్నారు? వీటికి సమాధానం ప్రభుత్వాలే చెప్పాలి. చెబుతాయా?

2 వ్యాఖ్యలు:

Follow by Email

Popular Posts

Recent Posts