శుక్రవారం, డిసెంబర్ 18, 2015

నీహారికా గారు..మీరు ఎంతో చక్కని పోస్టులు పెడుతుండేవారు. అటువంటిది ఈ "తొక్క" లో గొడవెంటమ్మా? ప్రతి బ్లాగును పట్టుకుని "తొక్కా...తొక్కా" అని విమర్శిస్తుంటే అసలు నీహారికా మేడమ్ గారు చెప్పేది ఏ "తొక్క" గురించి అనే సందేహం వచ్చింది. దానిని నివృత్తి చేసి నా "తొక్క"లో బాధ తీర్చగలరు. మరొక విషయమేమిటంటే ప్రస్తుత తెలుగు బ్లాగుల ప్రపంచంలో ధైర్యంగా పోరాడుతున్న వీరామణి మీరు మాత్రమే. మీ తపాలను నిశితంగా పరిశీలనగా చదివితే ఏదో ఒక మంచి విషయం బోధపడుతుంది. ముందు మీరు ఈ "తొక్క"ను వదిలిపెట్టి దయచేసి మీదైన శైలిలో మంచి,మంచి చైతన్యపరిచే పోస్టులు పెట్టండి. మాలాంటి వాళ్ళ అభిమానాన్ని నిలబెట్టుకోండి. ఒకవేళ మీరు ఈ పోస్ట్ చదివిన తరువాత ఈ "తొక్క"లో సలహా నాకెందుకులే అనుకుంటే ఏం చేయలేను. శుభం!

1 వ్యాఖ్య:

Follow by Email

Popular Posts

Recent Posts