శనివారం, డిసెంబర్ 19, 2015

అవును. జాగ్రత్త లేకపోతే అందమైన ఆడపిల్ల,అగ్గిపుల్ల ఇవి రెండూ ప్రమాదమే. మనుషులను నిలువునా తగలబెట్టేస్తాయి. నిజం కాదంటారా?

1 కామెంట్‌:

 


Popular Posts

Recent Posts