శుక్రవారం, జూన్ 03, 2022

 English Learning Whatsapp Group Link: Hi friends, welcome to our KSC blog. In this post, I've back with English Learning Whatsapp Groups for all of you. Here you will find all kinds of English Whatsapp group links.

This blog will find all kinds of active English learning groups. You will find that the Whatsapp group is filled with a bunch of links. No worries, just click on the group links below and you can easily join these groups. You must follow the group rules.

These groups can help you develop the English language and make new friends.

English Learning Whatsapp Group Link
English Learning Whatsapp Group Link

English Learning Whatsapp Group Link: హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మన KSC బ్లాగుకి స్వాగతం. ఈ పోస్టులో నేను మీ అందరి కోసం English Learning Whatsapp Groups తో తిరిగి వచ్చాను. ఇక్కడ మీరు అన్ని రకాల English Whatsapp గ్రూప్ లింక్‌లను పొందుతారు.

ఈ బ్లాగులో, మీరు అన్ని రకాల యాక్టివ్ ఇంగ్లీష్ లెర్నింగ్ గ్రూపులను పొందుతారు. Whatsapp గ్రూప్ లింక్‌ల సమూహం నిండినట్లు మీరు కనుగొంటారు. చింతించకండి, దిగువన ఉన్న గ్రూప్ లింక్‌లపై క్లిక్ చేయండి మరియు మీరు సులభంగా ఈ సమూహాలలో చేరవచ్చు. మీరు గ్రూప్ నియమాలను తప్పక పాటించాలి.

ఈ గ్రూపులు మీకు ఇంగ్లీష్ బాషను అబివృద్ధి చేసుకోవడానికి, కొత్త ఫ్రెండ్స్ ను పరిచయం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి.

English Learning Whatsapp Group Link

English Girl Whatsapp Group: https://chat.whatsapp.com/invite/5cfsVV5Xpnt3vB7paeQKjD

American English Whatsapp Group: https://chat.whatsapp.com/invite/2OL1hYeipgLICB5DVEyLe1

Urdu to English: https://chat.whatsapp.com/invite/LZ73Imr1IuZCUq4fgvD9gy

English Literature Whatsapp Group: https://chat.whatsapp.com/invite/F0vXxneFbSCK17KZkZvwhu

Sprite and 7up with English: https://chat.whatsapp.com/invite/F0eq02lsVuP0jRQpNAr7hB

English Teacher Whatsapp Group: https://chat.whatsapp.com/invite/9IJE8T1QBto8oZjlCiVeQ5

English Speaking Partner Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/invite/1sPrVFpjMvv4PDJMITmxyS

English Group For Girls: https://chat.whatsapp.com/invite/0mOdHTl2PkKJic6gYi7Rcr

Kerala English Learning Group: https://chat.whatsapp.com/invite/45iGeqN0eJl1n259DUtBnG

American English Pakistan: https://chat.whatsapp.com/invite/8VZDUf5cOHmIfCtc4EQSFb

English Loop: https://chat.whatsapp.com/invite/IZoJFxRMc20Bnkv32hYHmm

Chat in English and learn English??: https://chat.whatsapp.com/invite/F0eq02lsVuP0jRQpNAr7hB
Learn English group🇬🇧󠁧󠁢🇺🇸: https://chat.whatsapp.com/ECMKumctUB1JYDy3wKyMcX
🆁🅾🅼🅰🅽 🅴🅼🅿🅸🆁🅴 😎🥰🥳: https://chat.whatsapp.com/F6zrotegue3LInxGjrt040
🆁🅾🅼🅰🅽 🅴🅼🅿🅸🆁🅴 😎🥰🥳: https://chat.whatsapp.com/H3Yg82RB3GgLpSUUoDkFNf
ʟᴇᴛ’s ᴘʀᴀᴄᴛɪᴄᴇ ᴇɴɢʟɪsʜ ☕: https://chat.whatsapp.com/IarXXAPQoaf1KZYOZmIgW8
Apollo English school R3️⃣: https://chat.whatsapp.com/Fp6mixwLGPNHVkLwRrP4SY

0 Comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

 


Popular Posts

Recent Posts