గురువారం, ఫిబ్రవరి 13, 2020

10th Class Pre-Final Exams from February 27th | పదోతరగతి ప్రీఫైనల్‌ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 27నుంచి

  👉పదోతరగతి ప్రీఫైనల్‌ పరీక్షల షెడ్యూల్‌ను పాఠశాల విద్యాశాఖ ప్రకటించింది. ఫిబ్రవరి 27 నుంచి మార్చి 12వరకు నిర్వహించ నున్నారు. మధ్యాహ్నం 2గంటల నుంచి సాయంత్రం 4.45గంటల వరకు పరీక్షలు జరగనున్నాయి.    ANNEXURE
SCERT - ANDHRA PRADESH
*SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE PRE-FINAL EXAMINATIONS*
FEBRUARY, 2020

*EXAMINATION TIME TABLE*

TIME: 02.00 PM to 04.45 PM

*DATE & DAY - SUBJECT & PAPER*

*27-02-2020 Thursday*
 SSC Vocational Course (Theory)

*28-02-2020 Friday*
First Language Paper-1

*29-02-2020 Saturday*
 First Language Paper-2

*02-03-2020 Monday*
 Second Language

*03-03-2020 Tuesday*
 English Paper-1

*04-03-2020 Wednesday*
 English Paper-2

*05-03-2020 Thursday*
 Mathematics Paper-1

*06-03-2020 Friday*
 Mathematics Paper-2

*07-03-2020 Saturday*
 General Science Paper-1

*09-03-2020 Monday*
 General Science Paper-2

*10-03-2020 Tuesday*
 Social Studies Paper-1

*11-03-2020 Wednesday*
 Social Studies Paper-2

 *12-03-2020 Thursday*.
OSSC Main Language Paper-2 (Sanskrit, Arabic, Persian) *DIRECTOR, SCERT, AP*

More Details for Click here : Teacher Guide

0 Comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

 


Popular Posts

Recent Posts