శుక్రవారం, అక్టోబర్ 07, 2016

ఈ కీలకమైన అంశాలని అభ్యసించండి:
1. పనిమంతులుగా ఉండండి. పని చేసేవాడని పేరు తెచ్చుకోండి. పని చెయ్యండి, చెయ్యకుండా ఉండకండి.
2. పరిస్థితులు నిర్దుష్టంగా ఉండేదాకా వేచి ఉండద్దు. అవి ఎప్పటికీ అలా ఉండవు. భవిష్యత్తులో అడ్డంకులనీ సమస్యలనీ ఎదురుచూడండి, అవి తలెత్తినప్పుడు వాటిని పరిష్కరించండి.
3. గుర్తుంచుకోండి, కేవలం ఆలోచనలు విజయాన్ని చేకూర్చవు. వాటిని ఆచరణలో పెట్టినప్పుడే వాటికి విలువ ఏర్పడేది. 
4.భయాన్ని పోగొట్టుకుని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని సంపాదించుకునేంధుకు పని చెయ్యండి. మీకు భయాన్ని కలిగించే పని చెయ్యండి, అది మాయమవుతుంది. ప్రయత్నించి చూడండి. 
5. మీ మనసు అనే ఇంజన్ని యాంత్రికంగా నడపండి. మీలోని స్పూర్తి మిమ్మల్ని కదిలించేదాకా ఆగద్దు. పని చెయ్యండి, లోతులకి వెళ్లండి, అప్పుడు స్ఫూర్తిని కదిలించగలుగుతాను. 
6. ఇప్పుడు అనే విధంగా ఆలోచించండి. రేపు, వచ్చే వారం, తరవాత, లాంటి మాటలు ఎన్నడూ జరగదు అనే పదానికి పర్యాయాలు. ''ఇప్పుడే పని ప్రారంభిస్తున్నాను,'' అనే వ్యక్తిలా ఉండండి. 
7. వెంటనే పనిలోకి ప్రవేశించండి. పని చెయ్యడానికి సిద్దంగా అవుతూ సమయాన్ని వృధా చెయ్యకండి. దానికి బదులు పని ప్రారంభించండి.
8. చొరవ తీసుకోండి. పోరాడండి. నాయకత్వం వహించండి. స్వచ్ఛంద సేవ చెయ్యండి. పని చేసే సామర్ధ్యం, కొరికా ఉన్నాయని నిరూపించండి
పని ప్రారంభించి పదండి ముందుకు!

1 వ్యాఖ్య: 1. పనిచెయ్యడము నలవరచు
  కొనవలె భువిలో జిలేబి కొంచెము నైనన్
  మనసును జేర్చుచు జేయన్
  ఘనమగు జీవనము వినుము కర్తవ్యంబౌ !

  జిలేబి

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

Follow by Email

Popular Posts

Recent Posts