మంగళవారం, జనవరి 18, 2022

 Spoken English WhatsApp Group: Do you want to learn English? Want to speak English fluently? However, the following groups will be very useful for you. With these groups, you can learn English well.

The only important and necessary language for everyone after their mother tongue is English only. What do we need to know? You may find that English is the only language you can use most to learn.

The posts in the following groups will be very useful for you to learn such an important English language.

Spoken English WhatsApp Group
Spoken English WhatsApp Group

Spoken English WhatsApp Group: మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఇంగ్లీష్ లో అనర్గళంగా మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకు ఈక్రింది గ్రూపులు మీకు చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఈ గ్రూపులతో, మీరు ఇంగ్లీషు చక్కగా నేర్చుకోవచ్చు.

ప్రతి ఒక్కరికీ తమ మాత్రు బాష తరువాత ముఖ్యమైన, అవసరమైన బాష కేవలం ఇంగ్లీష్ మాత్రమే. మనకి ఏవిషయం తెలియాలన్నా? నేర్చుకోవాలన్నా మీకు ఎక్కువుగా ఉపయోగపడేది ఇంగ్లీష్ మాత్రమే అని గుర్తించవచ్చు.

అటువంటి ముఖ్యమైన ఇంగ్లీష్ బాషను నేర్చుకోవడానికి ఈక్రింది గ్రూపులలో వచ్చే పోస్టులు మీకు బాగా ఉపయోగపడతాయి.

Spoken English WhatsApp group links

 English Grammar Rules

 Join Now

 English Speaking Skills

 Join Now

 Indian English Learners

 Join Now

 English Lessons

 Join Now

 English Friends

 Join Now

 English Practice Group

 Join Now

 English Speaking Group

 Join Now

 English Voice Group

 Join Now

 English Nations Group

 Join Now

 English Zone Group

 Join Now

 

For some more WhatsApp groups, you can join by clicking on the links below.

మరికొన్ని వాట్సాప్ గ్రూపుల కోసం ఈ క్రింది లింకులపై క్లిక్ చేయడం ద్వారా జాయిన్ అవ్వవచ్చు. 

Spoken English WhatsApp Groups Link

Click Here 

Join Whatsapp Groups for English Learning

Click Here

College-Education WhatsApp Groups

Click Here

 

0 Comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

 


Popular Posts

Recent Posts