మంగళవారం, జనవరి 11, 2022

 English Learning WhatsApp Group: Hi Friends! I have published the necessary WhatsApp group links for all of you. These will help you to improve your English skills.

Everyone must learn English along with their mother tongue. Because the only language in use in the world today is English.

Today no information can be found in any other language as it is found in English. The English language is very useful for you to develop knowledge.

So everyone must learn English.

English is just as important as our mother tongue!

The following English groups will meet your need.

Please be polite to group members.

English Learning WhatsApp Group
English Learning WhatsApp Group

English Learning WhatsApp Group: హాయ్ ఫ్రెండ్స్! మీ అందరి కోసం అవసరమైన వాట్సాప్ గ్రూపు లింకులను పబ్లిష్ చేసాను. వీటి ద్వారా మీ ఇంగ్లీష్ నైపుణ్యాన్ని చక్కగా పెంచుకోవచ్చు. 
ఇంగ్లీష్ భాషను ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా మీ మాత్రు భాషతోపాటు నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు ప్రపంచంలో అత్యధికంగా వాడుకలో ఉన్న బాష కేవలం ఇంగ్లీష్ మాత్రమే.
ఈరోజు ఏ సమాచారమైనా ఇంగ్లీష్ లో దొరికినట్టు మరే బాషలోనూ దొరకదు. మీరు జ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి ఇంగ్లీష్ బాష చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది.
కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఇంగ్లీష్ బాషను తప్పనిసరిగా నేర్చుకోవాలి.
మన మాత్రు బాష మనకి ఎంత ముఖ్యమో ఇంగ్లీష్ భాష కూడా అంతే ముఖ్యం!
ఈక్రింది ఇంగ్లీష్ గ్రూపులు మీ అవసరాన్ని తీర్చుతాయి.
దయచేసి గ్రూపు సభ్యులతో మర్యాద పాటించండి.

English Learning WhatsApp Group

English learning WhatsApp group links

English learning WhatsApp group link in India

English Learners 🇺🇸🇬🇧🇨🇦:https://chat.whatsapp.com/invite/KNij4tWB1RpBEM8D3u440P

Indian English learning WhatsApp group link

Apollo English school R3️⃣: https://chat.whatsapp.com/Fp6mixwLGPNHVkLwRrP4SY
🆁🅾🅼🅰🅽 🅴🅼🅿🅸🆁🅴 😎🥰🥳: https://chat.whatsapp.com/F6zrotegue3LInxGjrt040
🆁🅾🅼🅰🅽 🅴🅼🅿🅸🆁🅴 😎🥰🥳: https://chat.whatsapp.com/H3Yg82RB3GgLpSUUoDkFNf
ʟᴇᴛ’s ᴘʀᴀᴄᴛɪᴄᴇ ᴇɴɢʟɪsʜ ☕: https://chat.whatsapp.com/IarXXAPQoaf1KZYOZmIgW8

0 Comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

 


Popular Posts

Recent Posts