శనివారం, ఆగస్టు 31, 2019

నాకు బాగా అర్ధమయిన విషయం - అనుభవంలోకి వచ్చే విషయం

అడవులలో ఉన్న క్రూర మృగాలకంటే సమాజంలో తిరుగుతున్న క్రూరమైన మనస్తత్వం గల మనుషులే ప్రమాదకరం.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...