గురువారం, నవంబర్ 02, 2017

మనిషి అనేక సమస్యలలో మునిగిపోయినప్పుడు బ్రతకడమే ఒక పెద్ద సమస్యగా మారిపోతుంది.దానిని ఎదిరించిన నాడు మన చుట్టూ బిగుసుకున్న సమస్యలన్నీ దూదిపింజల్లా ఎగిరిపోతాయి. కాని మనిషి దాని విషయంలో ధైర్యం చేయడానికి భయపడతాడు. సమస్యలను ఎదిరించి నిలబడిన మరుక్షణం నీ సమస్యలన్నీ నీ కాళ్ళ క్రింద పడిఉండడం తధ్యం.

1 వ్యాఖ్య: 1. బెదురక సమస్యల గన
  న్నెదురిం చవలెను జిలేబి నిబ్బరముగనన్
  కుదురై నజీవితంబను
  నది మిథ్య! గనవలె శక్తి నమ్ముచు నీశున్

  జిలేబి

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

Follow by Email

Popular Posts

Recent Posts