శుక్రవారం, అక్టోబర్ 21, 2016

సమాజాన్ని చూసినా, పరిస్థితులను చూసినా నాకేమీ అనిపించడం లేదు. 
అంతా అలజడిగానే అనిపిస్తోంది.
ఎవరి మధ్య సంబంధాలు పెద్దగా నిలబడటం లేదు.
రాజకీయ దోపిడీలు ఎంతకూ తగ్గడం లేదు.
సమాజాన్ని చెడగొట్టే సినిమాలు ఆగడమూ లేదు.
ఎన్నో...ఎన్నెన్నో...ఎన్నెన్నో..దారుణాలు.
సమాజం ఎటువెల్తుందో .. ఈ మనుష్యులు ఎటు పోతున్నారో..!

0 Comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

Follow by Email

Popular Posts

Recent Posts