గురువారం, అక్టోబర్ 20, 2016

'సజీవంగా మిమ్మల్ని తినెయ్యకుండా షార్క్ చేపలతో ఈదండి' పుస్తక రచయిత హార్వే మెకే, చదువుకున్న శక్తి గురించి ఇలా అంటాడు:
మన జీవితాలు రెండు విధాల మారుతాయి - మనం 
కలిసే ప్రజల ద్వారా, మనం చదివే పుస్తకాల ద్వారా.
మీరు కొత్త వ్యక్తులను కలుసుకొనట్లయితే, కొత్త పుస్తకాలు చదవనట్లయితే ఏం జరుగుతుందో ఊహించండి. మీరు మారడం లేదు. మీరు మారనట్లయితే, మీరు ఎదగడం లేదు. విషయం ఇంత సరళమైనది. ఆనందంగా, డబ్బుకి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి చదువరి కాదనీ, ప్రతి చదువరి సంతోషంగా, డబ్బుకి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా లేదని నేను గుర్తిస్తున్నాను. ఇది వేరే చెప్పక్కర్లేదు. నేను చెప్పే విషయం ఏమిటంటే, నిన్నటి కంటే నేడు మెరుగుగా ఉండడానికి ఒక అడుగు ముందుండేలా మీరు ప్రయత్నించడం. జివన క్రీడలో గెలవడానికి నేను మాట్లాడుతున్నాను. చదువు గురించి మీ జీవితం లో అన్ని రంగాలలో సంపన్నులు కావడం గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను.
ఈ సమాచార యుగం లో, మీ ఇంట్లో పుస్తకాలుండి చదవకపోవడం, వ్యవసాయ యుగంలో విత్తనాలు చేతిలో ఉండి, వాటిని నాటకపోవడం లాంటిది. డెనిస్ వేట్ లీ మాటల్లో చెప్పాలంటే 'చెయ్యాల్సిన పని చెయ్యడానికి, నేర్చుకోవాల్సినది నేర్చుకునే వారిదే భవిష్యత్తు'. నీలి కాలర్ కార్మికుల కంటే 'విజ్ఞాన కార్మికులు' అధిక సంఖ్య లో ఉండే యుగంలో మీరు జ్ఞానం సంపాదించడానికి సంసిద్ధులవ్వండి... ఇప్పుడే సంపాదించండి.

1 వ్యాఖ్య: 1. కదలండి! సమాచారము
  కుదురుగ నేర్వన్ జిలేబి కూతల్ ఘనమౌ!
  యెదుగుటకు మార్గ మిదియే
  పదునుగొనవలెన్ స్వశక్తి పఠనాసక్తీ !

  జిలేబి

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

Follow by Email

Popular Posts

Recent Posts