మంగళవారం, మార్చి 15, 2016

తన ప్రసంగంతో అదరగొట్టిన Smriti Irani

More Videos : Sakshyam TV

1 వ్యాఖ్య:


  1. ఔరా ! చూడన ముద్దుర !
    హోరాహోరి నటు మాట హోరుగ జేసెన్ !
    గోరీ లాయెను చదువుల్
    ఓరీ , పలుకు జగదంబ నోటి పలుకురా

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...