గురువారం, మార్చి 10, 2016

అసెంబ్లీ రౌడీలు

ఈక్రింది వీడియో చూడండి. ఒకరికొకరు బూతులు తిట్టుకునే వీళ్ళు ప్రజల సేవకులా? ఎవరైనా నమ్మగలరా?

1 వ్యాఖ్య:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...