గురువారం, మార్చి 10, 2016

ఈక్రింది వీడియో చూడండి. ఒకరికొకరు బూతులు తిట్టుకునే వీళ్ళు ప్రజల సేవకులా? ఎవరైనా నమ్మగలరా?

1 వ్యాఖ్య:

Follow by Email

Popular Posts

Recent Posts